Preloader
Stäng sök
Stäng
27 april 2022

HLR Skåne vinner Innovationspriset i Kristianstad

– Innovationspriset betyder oerhört mycket och är en verklig bekräftelse på att det jag gör är rätt, säger en glad Henrik Karlström, grundare och VD för HLR Skåne.

Innovationspriset delades ut av Krinova Incubator & Science Park i samband med Guldjubelgalan den 27 april.

HLR Skåne har i fem år erbjudit första hjälpen- och HLR-utbildningar till företag och organisationer. Kalendern var fullbokad när det plötsligt våren 2020 blev tvärstopp som en följd av pandemin och restriktionerna.

– På bara ett par veckor fick vi 50-tal avbokningar och flera stora event ställdes in. Då gällde det att tänka nytt, säger Henrik.

Lösningen blev att digitalisera utbildningen. På köpet fick HLR Skåne också en större geografisk tillgänglighet. Sex veckor efter att Henrik fått kontakt med utbildningsföretaget Towards eLearning, som precis som Henrik är hyresgäster på Krinova, var den digitala utbildningen klar. Den digitala utbildningen togs väl emot. Under 2021 deltog 1700 personer i den och HLR Skåne ökade sin omsättning med 60 %.

Motiveringen till Innovationspriset lyder: Att fånga drivkrafterna i ett snabbt föränderligt samhälle på en snabbt föränderlig marknad är kärnan i all innovation. Ibland handlar det om en helt ny produkt eller tjänst, ibland om att sätta sin affärsidé i ett nytt sammanhang och i en ny logik. HLR Skåne hade under flera år bedrivit fysiska första hjälpen- och hjärt- och lungräddningsutbildningar men fick under pandemin som så många andra en tom kalender. Att digitalisera produktportföljen och skapa en mix av digitala och praktiska pass blev ett sätt att utveckla i stället för att avveckla. Dessutom skapades ett mervärde för kunden med mer flexibilitet och effektiv tidsanvändning. Grundaren Henrik Karlström jobbar efter ledorden lugn och trygg men har i sin resa med HLR också visat både mod att förändra och uthållighet att genomföra.

– HLR Skåne är en mycket värdig vinnare av Innovationspriset. Med ett driv och en stark tro på samverkan är HLR Skåne ett levande exempel på att kris också betyder möjligheter, säger Christian Nyhlén VD för Krinova Incubator & Science Park som står bakom innovationspriset.

Innovationspriset belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.

Innovationspris 2022
Pristagaren Henrik Karlström i mitten med Niclas Persnil till vänster och Christian Nyhlén, båda från Krinova.