Preloader
Stäng sök
Stäng
22 oktober 2021

Hållbarhetsarbete för entreprenörer

Att jobba med hållbarhet är en svår fråga för många företagare i Krinovas community. Många vet inte i vilken ände de ska börja eller vilka mål som är rimliga att sätta upp. På Krinovas senaste Meet Up var fokuset just hållbarhetsarbete för entreprenörer med utgångspunkt från Agenda 2030.

Inbjudna The Tardigrades presenterade processen de arbetar utifrån för att skapa en strategi för hållbarhetsarbete för att maximera affärs- och samhällsnyttan. De uppmuntrar företag att analysera sin organisation & omvärld, se över värdekedjan, göra en intressentanalys, prioritera målen och skapa konkreta aktiviteter.

– Det handlar om att bryta ner den stora internationella agendan till din lokala nivå och att hitta mål och delmål för din verksamhet. Fundera på vilka knappar du ska trycka och skruva på för att vara relevant idag och framöver. Det är viktigt att se vilken förflyttning du behöver göra för att komma dit, sa Anna från The Tardigrades.

Eventet innehöll en workshop och deltagarna var överens om att mycket ligger i kommunikationen och hur viktigt det är att skapa en trovärdig historia men också att vara noggrann med val av leverantörer och samarbetspartners.