Preloader
Stäng sök
Stäng
21 oktober 2021

Gårdsfisk vinner Livsmedelspriset 2021

Gårdsfisk tilldelades 21 oktober Livsmedelspriset 2021 – Livsmedel i fokus pris för inspirerande initiativ för att öka livsmedelsnäringens utveckling.

För sin innovativa satsning som visar att det går att leverera fisk som är hållbart odlad på land vinner Gårdsfisk Livsmedelspriset 2021. Livsmedel i Fokus, som står bakom priset, skriver i sin motivering: Genom att förflytta odlandet av fisk från vatten till land undviker de överfiske och övergödning, samtidigt som de tar vara på fiskgödseln och återanvänder den på jordbruksmarker. Gårdsfisk har skapat ett helt system och en modell för hur storskalig fiskodling kan fungera tillsammans med de förutsättningar som finns i lantbruket. Med ett stort kunnande och engagemang har de skapat en helt ny bransch.

År 2012 hade vi på Krinova första mötena med grundarna Johan Ljungquist och Mikael Olenmark kring det som skulle komma att bli Gårdsfisk. Det har varit fantastiskt roligt att jobba tillsammans med dessa drivna entreprenörer. Vi säger grattis till Livsmedelspriset och ser fram emot fortsatt samarbete!


Mikael Olenmark och Johan Ljungquist tar emot Livsmedelspriset 2021.