Preloader
Stäng sök
Stäng
31 januari 2024

Gå för det eller avvakta?

”Nu går vi för det” är en vanligt använd term inom idrotten när det handlar om att satsa för att vinna. Ofta är det också den inställningen som gör att resultat uppnås – att tro på det man gör, ta chansen när den uppstår och anstränga sig till sitt yttersta. Men det är naturligtvis också förknippat med ett risktagande som gör att en bedömning måste göras. Den amerikanska forskaren Barbara Fredrickson har i många år studerat hur positivt respektive negativt mindset påverkar verksamheters framgång. Hon pekar på att ängslighet och överdriven försiktighet inte skapar samma resultat som möjlighetstänkande och de risker man tar i stor utsträckning kompenseras av framdrift och resultatskapande. I verkligheten är detta så klart aldrig enkla avvägningar när en verksamhet står inför ett vägskäl. Står företagets affär och faller med ett viktigt beslut är det naturligt och nödvändigt att göra analysen på djupet och undersöka alla pro´s & con´s noggrant. Tidsfaktorn spelar roll och olika scenarier kan skönjas när bilden förtydligas. 

I oroliga tider är det extra svårt. Vi lever i en VUCA-värld – där Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity påverkar i väldigt många affärsbeslut. Det är en värld där saker och ting aldrig kommer att gå lika långsamt som nu(!). Det finns ingen patentlösning för beslutsfattande eller ett enkelt svar på om vi ska gå för det eller avvakta. Men i en snabbt föränderlig och komplex miljö kan vi bättra på underlagen för beslut genom några intressanta förhållningssätt; vi kan vara öppna för intryck utifrån genom tät kommunikation och samarbete med medarbetare, kunder och leverantörer, vi kan vara öppna för att testa och experimentera i tidiga skeden och vi kan ”benchmarka” mot helt andra branscher men med liknande affärslogiker. Mycket av detta är inte bara beslutsunderlag för modiga beslut utan också komponenter som skapar innovativa arbetssätt och lösningar. För när allt kommer omkring måste Sverige AB vara i framkant när det gäller innovation. Och då måste man gå för det.