Preloader
Stäng sök
Stäng
26 september 2023

Fyra nya skånska livsmedelsbolag till Krinovas inkubator

Krinova välkomnar fyra nya skånska livsmedelsbolag till inkubatorn som har ett nationellt intag. Bolagen har sitt ursprung i forskning respektive industrin. Gemensamt för dem alla är ett fokus på hållbarhet och sikte på expansion på en internationell marknad.

– Jag är stolt över att välkomna dessa drivna entreprenörer till Krinovas inkubator. Vi ser fram emot att vara med på deras resa och ge stöd för att de som entreprenörer, men också deras bolag, når sin fulla potential, säger Christian Nyhlén, vd för Krinova Incubator & Science Park.

Bolagen får ett individuellt anpassat inkubatorprogram med en dedikerad affärsutvecklare och tillgång till tjänster inom bland annat finansiering, immaterialrätt och produktutveckling. Krinovas Inkubatorprogram bygger på mer än tio år av erfarenhet kring innovationsstöd och företagsutveckling. Krinova arbetar aktivt för att samarbeta med andra inkubatorer för att företagen ska få bästa möjliga förutsättningar och kunna nyttja olika inkubatorers styrkeområden. Tre av de aktuella företagen är saminkubation med Ideon Innovation respektive Medeon.

De fyra nya inkubatorbolagen är:

Agrodit – har utvecklat en smart bevattningsteknik för växtodling. Genom att optimera bevattningssystemet kommer Agrodit att bidra till en effektivare användning av vattenresurser inom jordbruket och minskad miljöpåverkan. Agrodit hjälper även till att spåra besparingar i vattenavtryck och koldioxidlagring i livsmedels värdekedja. Agrodit är en saminkubation med Ideon Innovation.

Cold and Dry – erbjuder energibesparing inom kylkedjan. Cold and Dry är en saminkubation med Ideon Innovation.

Dapibuset – erbjuder ett alternativ till sojabönsbaserat foder och som dessutom kan produceras direkt på gården av lantbrukaren. Med sin teknik löser de komplexiteten att hitta ett hållbart foder som förutom att tillgodose protein- och aminosyrabehovet hos djuren inte äventyrar tillväxtprestanda, lokal tillgänglighet och kostnadseffektivitet för lantbrukaren.

Re:meat – bygger nu upp Skandinaviens första lokala produktion av odlat kött. Detta är en banbrytande teknik som har potential att revolutionera livsmedelsindustrin och erbjuda ett alternativ till traditionell köttproduktion med minskat klimatavtryck. Re:meat är en saminkubation med Medeon.

Fyra nya spetsiga livsmedelsbolag till Krinovas inkubator. Totalt är det nu 14 bolag i inkubatorn.
Fyra nya spetsiga livsmedelsbolag till Krinovas inkubator. Totalt är det nu 14 bolag i inkubatorn.