Preloader
Stäng sök
Stäng
21 juni 2021

Entreprenörskap – en av samhällets viktigaste byggstenar

Att entreprenörskap är en avgörande framgångsfaktor för ett blomstrande samhälle är det nog ingen som ifrågasätter. Samtidigt spelar våra entreprenörer också en viktig roll i att driva på en positiv utveckling när det gäller de stora samhällsutmaningarna. Vi ser fler och fler produkter och tjänster på marknaden som främjar cirkulär produktion, klimatet, hälsosam mat eller biologisk mångfald.

Men vad är det egentligen som kännetecknar dessa entreprenörer och vad kan vi göra för att stärka, underlätta och boosta deras resa?

Jag kommer själv inte från en entreprenörsfamilj men hade ändå förebilder på nära håll. Min barndomsvän och granne Stophe (numera entreprenör och krögare) kom jag att spendera mycket tid hos och hans föräldrar Lena och Claes blev de goda exemplen som visade att allt är möjligt. De har under decennier förverkligat idéer och varit verksamma inom många branscher. Först i vuxen ålder har jag reflekterat över hur detta präglat mitt eget synsätt. Det första jag tänker på är experimentlustan och lekfullheten; hemma hos Lena och Claes fanns spännande design, annorlunda konst och färger som ingen annan hade på 70- och 80-talet. De var nyfikna, öppna i sinnet och aldrig sena att prova nytt. Samtidigt var det inte bara jobb utan också en livsstil, vilket innebar mycket jobb, resor och långa arbetsveckor. Livsstilen visar sig än idag, båda är involverade i diverse projekt trots att de passerat pensionsåldern med råge. Och de visar inga som helst tecken på att sluta tänka och prova nytt!

Detta får mig att fundera på vad som egentligen är entreprenörskapets DNA. Kanske en fråga som är omöjlig att besvara men ändå spännande att reflektera kring. När vi tittar på vilka förmågor som kännetecknar framgångsrika entreprenörer finns det några tydliga mönster. Studier på Harvard visar i stort på samma faktorer som de vi ser på Krinova i kontakten med de företag som får innovationsstöd av oss:

  • nyfikenhet – som skapar ett naturligt sätt att utforska nya möjligheter och idéer
  • strukturerat experimenterande – testar och provar idéer
  • anpassning – till en föränderlig värld och dess möjligheter
  • beslutsamhet – att fatta utmanande beslut och gå till handling
  • teambyggande – att omge sig med och teama upp med människor som kompletterar varandra


Christian Nyhlén, VD Krinova Incubator & Science Park funderar på vad som egentligen är entreprenörskapets DNA. 

  • risktagande – modet att ta risker är en naturlig del av entreprenörskapet
  • hantera motgångar – bakslag kommer alltid, ända måste man studsa tillbaka och lära sig av motgångarna
  • grit – en slags jävlaranamma som skapar uthållighet och viljan att fortsätta
  • långsiktighet – att trots ständiga ”här-och nu”-frågor arbeta, lyfta blicken och även sätta långsiktigt fokus.

På Krinova har vi en helhetsorienterad och utmaningsdriven approach som har ambitionen att fånga upp entreprenören i sitt nuläge och arbeta framåtriktat tillsammans därifrån. Det är en mix av vedertagna metoder och processer, våra drivna medarbetares skicklighet och all den kunskap som finns i vår community. Ibland är det konkreta kunskapsfrågor, strukturer och formalia men i botten ligger alltid människan och hennes förmågor och drivkrafter. Mitt i alla sakfrågor och praktikaliteter är det avgörande för oss att även utveckla och ta tillvara de mänskliga förmågorna och drivkrafterna. Människan är – när allt kommer omkring – den enda aktiva resursen i en verksamhet.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park