Preloader
Stäng sök
Stäng
21 februari 2022

Enkät kompetensförsörjning

Har du svårt att hitta rätt kompetens till ditt bolag? Då behöver vi din input. Skånes studie i kompetensförsörjning är ett nytt initiativ från Region Skåne, Ideon Science Park, Mobile Heights och Media Evolution City, som finansierad av Region Skåne och Tillväxtverket.

Studien har två mål: (1) att analysera de specifika kompetensutmaningar som Skånes ledande innovativa små och medelstora företag står inför, (2) att formulera en mängd olika strategier och policyer för att ta itu med och lösa detta problem.

Om du är ledare på ett skånskt teknikföretag är din input viktig. Vi söker ledare från skånska techföretag för att svara på en kort undersökning. Insikterna från den här undersökningen kommer att ge oss en uppdaterad ögonblicksbild av de kompetens- och talangutmaningar som vår region står inför, samt en inblick i hur vi kan lösa dem. Resultaten från denna undersökning kommer att publiceras sommaren 2022.

Sverige har de senaste åren upplevt en väldokumenterad kompetensbrist där företag i hela landet uttryckt oro för att de inte kommer att kunna nå sina tillväxtmål utan tillräcklig tillgång på kompetent talang. Sedan början av 2020 har covid-19-pandemin förvärrat dessa utmaningar för många. Detta problem är särskilt akut inom tekniksektorn, där specialiserad teknisk kompetens efterfrågas enormt. Utan mer kvalificerad arbetskraft kommer Skånes ledande innovatörer att tvingas strypa sin företagstillväxt, vilket resulterar i suboptimala ekonomiska utfall. I december 2020 förutspådde en studie från Almega att Sverige skulle ha en brist på IT-talanger på 70 000 personer år 2024.

enkat kompetensforsorjning

Även om konsekvenserna är nationella till sin omfattning, är vi som ledare i Skånes tekniska ekonomi fokuserade på hur vi kan hantera denna utmaning regionalt. Det första steget i den processen är att på ett adekvat sätt fånga problemets omfattning, med fakta på plats och input från högteknologiska arbetsgivare i regionen. Vilket innefattar dig. Med din hjälp och dina insikter kommer vi att bättre identifiera omfattningen av utmaningen, samt undersöka strategier, policyer och lösningar med mål att ge ett varaktigt utbud av skickliga kompetenser och talanger. Din hjälp behövs i studien för att se till att Skåne har det vi behöver för att upprätthålla vår ekonomiska tillväxt under överskådlig framtid.