Preloader
Stäng sök
Stäng
31 januari 2022

En blick in i framtiden

Vi har precis lagt ett år präglat av pandemi bakom oss och spanar förväntansfullt framåt på vad 2022 kommer att bjuda. Vad kommer vi att få se mer av och vad blir det mindre av? Vi ställer frågan till Hannes van Lunteren, ansvarig för KrinovaMAT, om vad han ser i kristallkulan för 2022 när det gäller livsmedel och vår syn på vad och hur vi konsumerar.

’- Jag tror det bli en allt mer holistisk syn och mer nyanserad bild av hållbarhet. Pandemin har ju lyft ett ord som resliens ur många perspektiv och inte minst visat på vår sårbarhet när det gäller vår produktion av livsmedel som är beroende av exempelvis insatsmedel, reservdelar och råvaror utifrån i väldigt hög utsträckning. Jag märker också och kopplat till detta ett ökat intresse inte bara för vad vi äter utan att hela kedjan från produktion, transport och hur vi tar hand om det som blir över efter att vi producerat och ätit. Vi vill att hela kedjan skall andas hållbarhet och cirkularitet. Här dyker ett ord som regenerativt jordbruk upp och forskning och utveckling kring detta tycker jag är mycket spännande. Inte minst för att det pekar på hur vi kan göra livsmedelsproduktionen ännu mer hållbar ur ett holistiskt, tänk Agenda 2030 och de globala målen, perspektiv.

Ord som ofta dyker upp i trendspaningar är exempelvis Metaverse, inte minst kopplat till Facebooks namnbyte till Meta och utvecklingsambitioner. Metaverse är enligt AGFO:s förklaring ”Ett nätverk virtuella 3D-världar där människor interagerar med varandra, med hjälp av VR headsets (hjälmar/glasögon som visar bilden, hörlurar som spelar upp ljudet och kontroller som gör det möjligt att röra sin kropp i 3d-världen)” Tänk denna teknik /möjlighet kopplad till konsumentkrav på ökad transparens i livsmedelskedjan i mötet mellan konsument och producent. Ett företagen i Krinovas community försökte sig på en föregångare med sina producentfilmer för några år sedan och jag tror mycket på teknikens möjligheter.

Är då digitaltransparens sanning? En annan trend eller farhåga är att allt digitalt går att fejka och manipulera. Vad kommer då att vara sant om vi kan leva i två världar, en ”verklig” och en eller flera digitala? I slutändan kanske mellanmänskliga relationer och förtroende kommer att vara det som styr vad som blir sanning på gott och ont. Själv hoppas jag att det blir mänskliga möten i verkligheten som styr och att det blir fler sådana under 2022.


Hannes van Lunteren, ansvarig för KrinovaMAT, ger en blick in i framtiden när det gäller livsmedel och vår syn på vad och hur vi konsumerar.