Preloader
Stäng sök
Stäng
30 augusti 2023

Det oplanerade kan vara en innovativ kraft

En alldeles färsk avhandling från Jönköping University visar att chefer i hög utsträckning arbetar med oplanerade arbetsuppgifter och att de upplevde att de i för liten utsträckning hann med det som var planerat. Dock visar avhandlingen att de oplanerade arbetsuppgifterna är viktiga ur lärandesynpunkt och att företag behöver en mix av oplanerade och planerade arbetsuppgifter för att vara innovativa. Detta är speciellt intressant eftersom en förkrossande majoritet av läroböcker och managementliteratur har fokus på det rationella, planerade och strukturerade. Det verkar finnas lite plats för verklighetens kaos och kanske även medarbetarskapets kraft.

Det har länge talats om agila organisationer men ersätts nu mer och mer av begreppet ”liquid organizations”. Liquid organizations innebär ännu högre tempo, ännu mer flexibla organisationer och att det gäller att flyta med i strömmen och hela tiden vara beredd på att något nytt händer runt hörnet. För ledar- och medarbetarskapet betyder det ännu kraftfullare förändringsbenägenhet och att det kommer att ställas ännu högre förväntningar på flexibilitet, egenansvar, innovation och som trots allt ska harmoniera med den takt som organisationen flyter i. Att då hänga fast alltför krampartat vid det planerade blir kontraproduktivt medan hanteringen av det oplanerade istället öppnar upp för utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter.

I denna miljö blir samspelet mellan ledar- och medarbetarskap en nyckel. Ledarna behöver rusta organisationen för det oväntade genom att skapa utrymme för självständighet och kreativitet men också skapa tydlighet i riktning och grundprocesser. Medarbetarna behöver vara proaktiva, ta initiativ och ansvar för att designa lösningar och bygga samarbeten i vardagen. Först då kan vi hitta en balans mellan det planerade och det oplanerade. Kaoset ska inte manageras och tämjas utan användas som en lärande och innovativ kraft.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park