Preloader
Stäng sök
Stäng
12 december 2023

Det är människor som förverkligar idéer

2023 går in på sina sista veckor och tankarna glider automatiskt in på summering och reflektion även om vi samtidigt försöker avsluta det som ligger på bordet på bästa sätt. Olika typer av stålbad har avlöst varandra de senaste åren och frågan är vad som blir det nya normala 2024. Kanske är det mer svårbedömt än någonsin, speciellt när världen är så sammanflätad som den är och många parametrar påverkar varandra. Trots dystra händelser med kriser, krig och mänskligt lidande finns det också ljuspunkter i form av nya samarbeten, kunskaper och ambitioner att övervinna utmaningarna vi står inför.

Om vi fokuserar på det vi kan påverka och försöker hitta lösningar i våra egna små universum får vi hoppas att allt hänger ihop och får ringar på vattnet även på andra håll. Våra entreprenörer är experter på att hitta nya möjligheter i utmaningar och ibland är det just svårigheten i utmaningen som skapar nya idéer. Det lilla kan skapa det stora. Små mikrosystem uppstår när människor går samman och bygger kedjor av lösningar som kommer från nya behov och förutsättningar.

Självförsörjningsfrågorna för Sverige har t ex i kombination med beredskapssituationen skapat nya initiativ och tankar på hur vi skulle kunna slå om vår livsmedelsproduktion om kriser uppstår eller helt enkelt bara för att bli mer hållbara. Detta kräver gemensamma insatser från myndigheter, akademi och näringsliv. Stora aktörer och små aktörer måste tänka tillsammans och från olika infallsvinklar skapa nya spelplaner med nya förutsättningar. I detta sammanhang har Krinova en viktig roll i att vara en spindel i nätet; att fånga drivkrafterna och samla människor och organisationer för att verka i de organisatoriska mellanrummen.

Under året har vi på olika brännande samhällstema arrangerat och drivit projekt, coaching, paneldiskussioner, workshops, samtal, möten, sprintar, hack – eller vilken etikett vi nu vill använda – för att skapa bästa möjliga förutsättningar för innovativa lösningar. I grund och botten handlar allt om att möta människor med öppna sinnen och unika kunskaper inom sina områden för nydanande korsbefruktning.

På Krinova är det vår fasta övertygelse att det är människor som får idéer att förverkligas. Idéer kan vara hur bra som helst men de flyger inte utan någons hårda arbete, driv och ambition. Därför vill vi slå ett slag för mötet mellan människor inför 2024. Ett möte som mår bäst av att präglas av ett genuint intresse för andra människor, förmågan att lyssna på riktigt och viljan att hitta gemensamma vägar för framgång.

God Jul och Gott Nytt år önskar vi er alla!