Preloader
Stäng sök
Stäng
28 januari 2021

Christian Nyhlén, Krinovas nye VD, har ordet

Som nytillträdd VD på Krinova har jag på kort tid fått en fin inblick i verksamheten, inte minst tack vare medarbetarna som verkligen visat mig att de lever värdegrunden Glädje – Öppenhet –Samarbete fullt ut. Även styrelsen och ägarna Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad har välkomnat mig på ett fint sätt och med en öppen dialog. Det är tydligt för mig att plattformen som vi står på är solid och därför kan vi också blicka framåt och fokusera på att rusta organisationen för framtiden.

Profilområdet Mat-Miljö Hälsa en stark och ständigt ökande samhällsrelevans och när profilområdets tre delar dessutom samspelar ger det en fantastisk potential. Hållbara eller hälsomässiga lösningar har nära koppling till mat-och livsmedelsområdet och där är vi ännu bara i början av en spännande utveckling. Här har Krinova ambitionen att vidareutvecklas som en framtidssmart kraft med koppling till de globala hållbarhetsmålen och med starka partnerskap både lokalt, regionalt och nationellt/internationellt.

Att verka för nya smarta innovationer inom Mat –Miljö – Hälsa har för både nya, växande och etablerade företag är och förblir ett fokusområde där Krinova kan utnyttja sin spetskompetens och omfattande nätverk. Ett viktigt led i detta arbete är att fortsätta utveckla samarbetena med akademin, andra inkubatorer, science parks och branschorganisationer.

Förutom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa har Krinova också en stark position som en innovations- och tillväxtdrivande aktör lokalt och regionalt i ett bredare perspektiv. För både nya och växande företag kan Krinova i detta sammanhang bidra och skapa värde, där frågor kring strategi och ledarskap tenderar att komma allt högre upp på agendan; hur leds en verksamhet så att innovation frodas och hur samspelar struktur och kultur för att rusta en verksamhet för framtiden? Här kan Krinova göra skillnad och gå i bräschen tillsammans med samarbetspartners i akademin och näringslivet.

Ett annat område som ständigt utvecklas är den fysiska mötesplatsen i Kristianstad, där parken Krinova under många år spelat en viktig roll för besökare och hyresgäster – i tusentals möten mellan människor har idéer värkts fram, erfarenheter utbytts, relationer skapats och affärer initierats. Det nya skapas i interaktionen mellan människor men under Coronans år 2020 har förutsättningarna för fysiska möten skakats om i grunden. Sannolikt kommer vi att behöva definiera om vad en mötesplats faktiskt är; det digitala genomslaget är enormt och framtidens mötesplats kommer att vara något annat, något större och något annorlunda. Det innebär också möjligheter till nya typer av möten och sätt att samarbeta där Krinova kan spela en viktig roll att visa vägen och vara i framkant.

För organisationen Krinova innebär 2021 att verksamheten ska rustas för framtiden genom ett genomgripande strategiarbete. För att Krinova även på lång sikt ska vara en innovationsdrivande och samhällsutvecklande kraft behöver planen vara genomarbetad och tydlig för både medarbetare och samarbetspartners. Dessutom – och kanske det viktigaste – ska Krinova alltid vara en arbetsmiljö man vill vara på och återvända till. Att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och stimuleras är grunden till att skapa externt värde och bidra till innovation och tillväxt.