Preloader
Stäng sök
Stäng
5 maj 2022

Bejaka oförutsägbarheten

Livet är oförutsägbart. De senaste årens händelser i omvärlden har förändrat vårt synsätt på tillvaron och det sammanhang vi lever i. Det som var logiskt innan är inte det nu. Det som var en styrka har blivit en svaghet och tvärtom. Frågor kring globalisering, demokrati, självförsörjning, krishantering och allianser har fått nya dimensioner och ny relevans.

Psykologisk forskning har visat att oförutsägbarhet inför vad som kommer att hända ökar vår ängslan mer än om vi säkert vet att dåliga saker kommer att hända. Samtidigt vet vi att vi kommer att behöva fatta beslut utan fullständiga underlag eller mandat. Vi kommer ständigt att behöva göra bedömningar där det finns tvetydigheter och osäkerheter. För våra företag är detta mer påtagligt än någonsin. Prioriteringar, investeringar och vägval behöver göras även om det blåser hårt omkring en.

Det är under dessa förutsättningar nya sätt att tänka och agera blir nödvändiga för att möta framtidens utmaningar. Att sluta kämpa emot ängsligheten man kan känna inför att inte veta och istället erkänna att det kan göra oss obekväma är ett första steg. När man sedan delar sina funderingar och känslor med andra öppnas även möjligheter till gemensam problemlösning.

Rädslor är också en naturlig del av oförutsägbarheten. Genom att bli medveten om sina rädslor kan man också lättare välja hur man responderar på dem. Fråga dig själv vad du skulle gör om det inte fanns någon som helst risk att misslyckas – vad skulle du då göra? Det kan peka ut vilken riktning du ska ta. Detta kan kombineras med ett sunt synsätt på misslyckande – se på misslyckande som ett sätt att lära sig och bli bättre, en naturlig del av den långsiktiga utvecklingen. Vi lyckas med det vi gör – eller så lär vi oss.

Sedan blir risktagande också ett verktyg att hantera osäkerhet och oförutsägbarhet. Det handlar inte om att ta ett språng ut i det okända utan mer om att stretcha sig själv utanför sin egen komfortzon och utmana sina rädslor. Då förlöser vi den där potentialen som finns inom oss. Då hittar vi vårt bästa tillstånd. Även om det blåser hårt omkring oss.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park