Preloader
Stäng sök
Stäng

Viable Cities – Klimatneutrala Kristianstad 2030

Viable Cities – Klimatneutrala Kristianstad 2030

Signaturbild för Viable Cities – Klimatneutrala Kristianstad 2030

Viable Cities – Klimatneutrala Kristianstad 2030

Viable Cities – Klimatneutrala Kristianstad 2030

Projektet Klimatneutrala Kristianstad 2030 ska skynda på omställningen mot ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle, i linje med Parisavtalet, Agenda 2030, EU:s gröna giv samt nationella mål. Kristianstads kommun är en av de 23 städer som, tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och fyra myndigheter, kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer.

Tillsammans med Kristianstads kommun och projektets övriga partner – Högskolan Kristianstad, Skånetrafiken, Hushållningssällskapet Skåne och Naturskyddsföreningen (SSNC) – samt det lokala näringslivet kommer Krinova att arbeta för att hitta lösningar på de samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär.

Krinovas roll i projektet är att arbeta med innovationsutveckling inom transporter och jordbruk, som är de sektorer med störst klimatpåverkan i Kristianstad. Nya, innovativa lösningar för effektiva och fossilfria transporter och ett klimatsmart jordbruk med hållbar livsmedelsframställning stärker viktiga aktörer och bygger upp konkurrenskraft för det klimatneutrala samhället.

Det övergripande målet är ett klimatneutralt Kristianstad 2030, där utsläppen pressats ner och kolinlagringen ökat. Projektets mål är att leverera en färdplan för klimatneutralitet 2030.

Projektperiod
20211001 - 20240930

Projektet Klimatneutrala Kristianstad 2030 har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Partners: Krinova Incubator & Science park, Högskolan Kristianstad, Region Skåne – Skånetrafiken, Hushållningssällskapet Skåne, Naturskyddsföreningen.

Koordinator: Kristianstads kommun

Finansiärer