Preloader
Stäng sök
Stäng

TÖS – Tillväxt i Östra Skåne

TÖS – Tillväxt i Östra Skåne

Signaturbild för TÖS – Tillväxt i Östra Skåne

TÖS – Tillväxt i Östra Skåne

TÖS – Tillväxt i Östra Skåne

Projektet TÖS – Tillväxt i Östra Skåne – erbjuder innovations- och tillväxtstöd för små och medelstora företag.

Till Östra Skåne räknar vi kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Höör, Sjöbo, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Skurup, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Hörby. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och vill bygga broar, utveckla kompetens och knyta kontakter som leder till ett gynnsamt klimat för utveckling och tillväxt.

Fokus i projektet är Östra Skånes tillväxtpotential och långsiktiga utveckling

Projektet utgår från de etablerade små och medelstora företagens behov och utmaningar för att hjälpa dem växa. För företagen som deltar är TÖS en möjlighet att få hjälp och inspiration att arbeta aktivt med innovations- och tillväxtarbete i samverkan med etablerade aktörer och konsulter. De företag som ingår i projektet får tillgång till skräddarsytt utvecklingsstöd, innovationsstöd, kompetensutveckling samt seminarier och digitala utbildningar.

Upplägget av projektet utgår från vad företagen själva tror på och vill ha. Bakgrunden är en kartläggning från Tillväxtverket där företag blir tillfrågade om sin framtid och vad de behöver hjälp med för att växa. Som deltagande företag inleds projektet i en analysfas där den aktuella situationen, behoven och utmaningarna bearbetas. Med utgångspunkt i detta arbetar vi framåt tillsammans.

I Tillväxtverkets stora undersökning framkommer det att företag som samarbetar med andra företag också tar fram nya produkter och tjänster i större utsträckning. I samma undersökning framgår det också att grupper med mångfald i fråga om ålder, kön och kulturell bakgrund är mer framgångsrika när det gäller att utveckla idéer och lösa utmaningar. Därför lägger vi stor vikt vid att erbjuda fysiska träffar. Under projektets gång finns därför sex organiserade seminarier/mötesplatser med olika teman som leds av Johan Wester. Vid dessa tillfällen kommer vi tillsammans bygga nätverk, dela erfarenheter med varandra och lära nytt från inspirerande scenframträdanden.

TÖSonline.se

TÖS är också online. Alla kan inte komma på seminarier eller vara engagerade i utvecklingsarbete. Men vi tror det är viktigt att alla känner sig delaktiga och därför har vi också byggt en kurs-portal för e-lärande. Vi kallar den TÖS-online. Några ämnen som kurs-portalen tar upp är: innovation, jämställdhet och mångfald.

Projektperiod
20170401 - 20200331

Projektägare
Kristianstad kommun

Partners:
Krinova Incubator & Science Park, Skåne Nordost och Ystads Kommun i samarbete med de 12 kommunerna i Östra Skåne. TÖS finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden, Region Skåne samt Sparbanksstiftelserna 1826 och Färs & Frosta, ägare till Sparbanken Skåne.

Finansiärer