Preloader
Stäng sök
Stäng

Projekt Testbädd Balsgård

Projekt Testbädd Balsgård

Signaturbild för Testbädd Balsgård

Projekt Testbädd Balsgård

Projekt Testbädd Balsgård

Testbäddar är en plats för samverkan där nya idéer kan testas redan under utvecklingsfasen. I en tid med allt snabbare och mer komplex utveckling av varor och tjänster får testbäddar en allt större betydelse för innovationer med höjd och spets. Genom att använda en testbädd kan risker minskas och marknadsintroduktionen snabbas upp då innovationer verifieras och valideras tidigt i utvecklingen.

Projektets syfte är att stärka innovationskraften bland företagen på den skånska landsbygden och skapa bättre förutsättningar för fler och mer innovativa dryckesföretag.

Målen är att:

  • Tillgängliggöra testanläggningen, i första hand som en regional resurs för de små och medelstora skånska företagens utveckling av nya koncept för drycker och livsmedel.
  • Utveckla, paketera och presentera testbäddens erbjudande som en attraktiv resurs i det skånska innovationsekosystemet och för enskilda livsmedels-och dryckesföretag.

På testbädd Balsgård kan start-ups eller etablerade företag utveckla nya drycker och livsmedel med stöd av omfattande branschkunskap, erfarenhet och kreativitet. Via projektet får företag tillgång till expertkunskap kring råvaror, och stöd i affärs- och konceptutveckling till produktutveckling. Här kan entreprenörer ta sin idé till produkt och vidare.

För dig som företagare
Är du ett företag i ett tidigt initialt stadium, en start-up, eller litet till medelstort företag som behöver stöd är du välkommen till oss. Balsgård fungerar som ett stöd för entreprenörer som vill ta sina dryckesidéer från köket till marknaden i storskalig produktion.

För att kontakta oss behöver du inte en färdig idé eller plan; utan vi på Balsgård, du som entreprenör och Krinovas Business Designers gör det här tillsammans!

Projektpartners:
Krinova Incubator & Science Park
SLU Holding AB
HKR Holding AB
HKR
SLU
Mårtensson Consulting AB

Finansiärer