Preloader
Stäng sök
Stäng

Mer mat – fler jobb

Mer mat – fler jobb

Signaturbild för Mer mat – fler jobb

Mer mat – fler jobb

Mer mat – fler jobb

Projektet Mer mat – fler jobb erbjuder skräddarsydda insatser till företagare som producerar och/eller förädlar livsmedel. Målet för projektet är att öka matproduktionen och få fler människor i arbete och på så sätt bidra till att genomföra den nationella livsmedelsstrategin.

LRF är projektägare för ”Mer mat – fler jobb”, övriga samverkanspartner är branscherna inom jordbruk, trädgård och livsmedelsförädling, Livsmedelsföretagen, Krinova Incubator & Science Park, Gröna arbetsgivare, Naturbruksskolornas Förening och Arbetsförmedlingen.

Krinovas uppdrag i projektet är att genomföra ”Krinova Growth Process (KGP) – for innovation capability” som ger ökad innovationskraft, innovations- och utvecklingsförmåga i företag. KGP förstärker och utvecklar, såväl företagsledningens som medarbetarnas kompetenser och färdigheter och ger företaget nödvändig innovationskraft och förmåga att framgångsrikt konkurrera i framtiden. Baserat på intervjuer och dialog med företagens ledning och medarbetare skräddarsys ett program i syfte att stärka företagens innovationskraft och utvecklingsförmåga, inklusive förmåga till internationalisering. Arbetet genomförs genom strategiskt och praktiskt arbete tillsammans med företagets ledning och medarbetare. Programmet sträcker sig över två år och består av sex delar som behovsanpassas för respektive företag.

Fem företag i Dalarna, fem företag i Kalmar och hösten 2020 påbörjas arbetet med 20 företag i Skåne som alla får möjlighet att genomföra en KGP-process inom projektet.

Projektperiod: 2019 – 2022