Preloader
Stäng sök
Stäng

Klimatsmarta Näsby

Klimatsmarta Näsby

Signaturbild för Klimatsmarta Näsby

Klimatsmarta Näsby

Klimatsmarta Näsby

Ett nytt projekt ska minska klimatpåverkan i Näsby. I det EU-finansierade projektet ”Klimatsmarta Näsby” arbetar flera lokala aktörer med att minska klimatavtryck från byggprocess och transporter. Utvecklingen av Näsby är fokus för projektet, men resultaten kommer kunna användas i andra områden och städer, med Näsby och Kristianstad som förebild.

Det drygt två år långa projektet är ett samarbetsprojekt mellan Kristianstads kommun, Krinova Incubator & Science Park och Högskolan Kristianstad. Projektets mål är att ge förutsättningar för en mer koldioxidsnål samhällsutveckling i delområde Näsby, vilket inkluderar stadsdelarna Näsby och Gamlegården. Samtidigt som staden ska växa behöver utsläppen pressas ner.

Projektet ska bidra till att lägga grunden för Näsby och Kristianstad som en föregångare inom klimatsmart samhällsutveckling, något som ökar värde och status för området, men även leder till en bättre miljö. Projektet ska främja ett långsiktigt medborgarengagemang för en hållbar utveckling av vårt gemensamma samhälle.

Näringslivet involveras genom ett lokalt partnerskap och testbädd Näsby, vilket bidrar till att utveckla relationer och stimulera till gemensamt lärande. Testbädden blir en miljö där företag, akademi och andra aktörer kan samverka under utvecklingstiden.

Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektperiod
20210101 - 20230228

Projektägare
Kristianstads kommun

Finansiärer