Preloader
Stäng sök
Stäng

Framtidens mötesplats Krinova

Framtidens mötesplats Krinova

Signaturbild för Framtidens mötesplats

Framtidens mötesplats Krinova

Framtidens mötesplats Krinova

Mötet mellan människor har aldrig varit viktigare, men heller inte svårare än nu. Det krävs nya lösningar för att möta framtidens entreprenörer och deras behov och krav kring ett flexibelt och hybridiskt arbetssätt, som involverar både attraktiva nätverksmiljöer, fokuserande arbetsrum och digitala utvecklingsytor.

Krinovas ambition med detta projekt är att skapa framtidens mötesplats som svarar till entreprenörernas behov av en dynamisk arbetsyta med fysiska flexrum likväl som med digitala lösningar som en förstärkande aspekt i det hybrida samhället.

För att uppnå vår ambition om en dynamisk arbetsyta vill Krinova utveckla vårt nuvarande Science Park erbjudande med en kompletterande flexibel kontorslösning i form av ett co-work space. Den fysiska co-work spacet ska även kompletteras med en digital utvecklingsyta, där företagande ska kunna fortgå oavsett framtidens utmaningar, men som också ska kunna fungera som ett förhöjt värdeerbjudande till de entreprenörer som är kopplade till Krinova.

Projektet kommer bidra till att arbeta fram ett nytt co-work koncept för Krinovas nya mötesplats där målet är att ge planeringsförutsättningar för en attraktiv hybridmiljö med ett genomarbetat koncept som beaktar vårt livsmedelsfokus men också fokuserar på mötet, gemenskapen och tillväxten i regionen.

Projektperiod
20230201 - 20231130

Projektägare
Krinova

 

Finansiärer