Preloader
Stäng sök
Stäng

Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan

Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan

Signaturbild för Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan

Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan

Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan

Mycket händer i mat- och livsmedelsbranschen. Globala megatrender påverkar även lokala mathantverkare och det ökande intresset från konsumenterna ställer nya krav på industrin och spelplanen förändras. Projektet Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan tar utgångspunkt hos skånska primärproducenter och de utmaningar som de nya tiderna innebär för dem.

Genom finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ges Krinova möjlighet att erbjuda lantbrukare att, i samverkan med varandra, Krinova och LRF Skåne att ta fram nya och innovativa sätt att bedriva ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion med mål att skapa bättre förutsättningar för primärproducenten. I samverkan med Krinovas personal med lång erfarenhet av innovationsarbete tar deltagarna i projektet avstamp i den egna verksamheten och det befintliga erbjudandet som sedan bearbetas ur nya perspektiv med hjälp av innovationsdrivande verktyg.

Parallellt arbetar deltagande lantbrukare tillsammans med att bygga en gemensam plattform där man lär, inspireras och stöttar varandra. Möjliga output av projektets kan exempelvis vara förkortade värdekedjor, nya kanaler till kunder eller kommunikativt utvecklade erbjudanden. Under projekttiden kommer varje deltagare vara involverad i ett pilottest där skarpa tester av nya affärsmöjligheter utförs.