Preloader
Stäng sök
Stäng

BERT. Baltic Sea Food Flagship – Enhanced Rural Tourism Through Farm to Fork

BERT. Baltic Sea Food Flagship – Enhanced Rural Tourism Through Farm to Fork

Signaturbild för BERT. Baltic Sea Food Flagship – Enhanced Rural Tourism Through Farm to Fork

BERT. Baltic Sea Food Flagship – Enhanced Rural Tourism Through Farm to Fork

BERT. Baltic Sea Food Flagship – Enhanced Rural Tourism Through Farm to Fork

I samarbete med Regional Matkultur Skåne och Svenska institutet syftar BERT-projektet till att initiera projekt start-ups inom lokal matförsörjning och landsbygdsturism.

Områden som är väsentliga för landsbygdsturismen kommer att belysas och definieras i projektet. Synergier kan skapas genom att koppla samman små och medelstora företag (SMEs) på landsbygden med turism, och på så sätt upprätthålla möjligheterna till försörjning på landsbygden. Projektet kommer också att undersöka tillgängliga finansieringsresurser för nya projekt inom turism.

Projektperiod
20210901 - 20230228

Projektägare
Krinova Incubator & Science Park

Partners:
Akademi och icke vinstdrivande organisationer från sex länder (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Tyskland) som arbetar med landsbygdsturism och lokal mat.

Finansiärer