Preloader
Stäng sök
Stäng

Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden

Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden

Signaturbild för Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden

Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden

Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden

Krinova deltar i ett samverkansprojekt där forskare ska ta fram ett certifieringssystem som ska göra det lättare för företag att få till en bra arbetsmiljö.

I projektet kommer ett rankingsystem tas fram, där byggnader tilldelas poäng utifrån åtta olika miljöpsykologiska upplevelsekaraktärer (karaktärer finns att läsa längre ner på sidan). Nio stora fastighetsbolag medverkar i projektet och slutmålet, att få ett certifieringssystem på plats, är unikt.

Cirka 40 fastigheter ingår i projektet –bl a skolor, sjukhus, kontor och polishus. Tanken är att systemet ska vara tillämpbart på alla typer av byggnader. Sverige ligger i forskningsfronten när det gäller studier av gröna miljökvaliteter och miljöupplevelsers påverkan på människors välbefinnande.

Upplevelsekaraktärer

Åtta upplevelsekaraktärer – som har forskats fram under 30 års tid på Alnarp

  • Rofylldhet: Platser med lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar eller insekter dominerar över trafik och jäktande människor
  • Vildhet: Fascination inför naturobjekt t ex självsådda växter, moss- och lavbelupna stenblock, spännande växter
  • Artrikedom: Våren, lökar, den första vitsippan, mångfalden av växter och djurliv, höstfärger, bär
  • Rymdkänsla: Som att komma in i ”en annan värld”, stor helhet. Kan fundera igenom saker och ting medan man promenerar eller kanske joggar
  • Allmänning: En öppen plats där man kan vistas gratis t ex spontant bollspel, picknick, allmän samlingsplats med plats för många
  • Lustgård: Trygg plats, helst omgärdad med grönska, för fika, samtal mellan få eller bara avkoppling, där man vågar släppa barnens händer
  • Centrum/fest: Dit man går för att ha trevligt, äta lunch, fika, och träffa andra
  • Kulturhistoria: det historiska arvet, spår av tidigare generationers värv, fascinationen inför monument, historiska platser, gamla byggnader och träd, minnesmärken

Projektägare
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Finansiärer