Preloader
Stäng sök
Stäng
26 februari 2024

Recoma – både företag och människor måste växa tillsammans

När du är i startgroparna för att etablera ett företag är det lätt att fokusera på vägen framåt och de dagliga utmaningar som företaget stöter på. Men att fundera över företagets kärnvärden och se till att alla medarbetare drivs av samma värderingar kan vara minst lika viktigt för företagets framtid. Det vet Max Rosenberg som är grundare av Recoma ett av de företag som fått stöd genom Krinovas SCALE program.

Max Rosenberg såg en möjlighet att skapa en produkt som kan minska utsläpp och ge nytt liv åt avfall som kastats. Resultatet blev byggskivor gjorda av förpackningar som består av flera olika material, till exempel mjölkkartonger. Dessa skivor kan användas till allt från innerväggar till möbler och bidra till en mer hållbar byggindustri.

– Det är eldsjälar som väljer våra skivor, säger Max Rosenberg. De som verkligen brinner för hållbarhet.

Bolaget grundades i juni 2021 och i februari 2023 producerades den första skivan i Hässleholm.
– Vi anställde den första i produktionen i mars i år och nu är de tio stycken som arbetar i treskift, säger Max Rosenberg.

Max Rosenberg grundade Recoma tillsammans med Fredrik Rosenberg som sköter försäljning, Tobias Stihl som ansvarar för produktion och logistik samt Henrik Lennartsson som tar hand om ekonomin.

De fyra grundarna kompletterar varandra med olika kompetens och erfarenheter. Och även om de hade en tydlig plan för Recoma och visste vad de behövde göra tog de kontakt med Krinova för att för att se vilka möjligheter det fanns för företaget att få någon typ av stöd.

Recoma fick plats i programmet Krinova SCALE som är anpassat för redan etablerade företag som vill växa. Där har de arbetat tillsammans med business designer Niclas Persnil. Han har inställningen att man bygger aldrig bolag, man utvecklar människorna som i sin tur sedan bygger bolagen.

– Att först se företagarna och sedan deras företag växa och utveckla, det tycker jag är magiskt säger han.

I Krinova SCALE har Recoma arbetat bland annat med att vässa pitchar, utvecklat sin affärsplan och affärsmodell och inte minst bygga upp sin värdegrund.

– Det finns ju i bakhuvudet att det här är viktiga saker som måste finnas med förr eller senare, men man sällan får tummen ur att göra själv, reflekterar Max Rosenberg. Det är lätt att fokusera på de akuta, dagliga grejerna för att säkra företagets överlevnad.

– Du ska inte heller underskatta vad någon utomstående kan bidra med, fortsätter han. Vi är alla överens om att det kan behövas någon som ställer andra frågor.

Under några månader möttes hela företaget på Krinova nästan varje måndag. Möten som visat sig vara viktiga eftersom det var ett av få tillfällen då alla de fyra grundarna hade tid att träffas tillsammans under den intensiva fasen företaget var inne i.

Mötena har svetsat samman dem och gjort visionen för företaget tydligare.
– Det största vi fått ut är en förståelse för varandras olikheter, säger Max Rosenberg.

Niclas Persnil lyfter också fram vikten av att ha en gemensam grund att stå på för att företaget ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
– För ett tillväxtbolag är det viktigt att ha ett team som funkar bra, säger han. Det är svårt och sårbart med en ensam person som ska sköta allt.

Även om Recoma påverkas av konjunkturen och byggbranschens utveckling ser Max ljust på företagets framtid.
– Vi är en liten tillverkare och allt vi har producerat har vi lyckats sälja, berättar Max. Nu har vi stoppat produktionen för att kunna installera ny utrustning som gör att vi kan dubbla vår kapacitet.

Niclas Persnil, business designer på Krinova och Max Rosenberg, VD Recoma.
Niclas Persnil, business designer på Krinova och Max Rosenberg, VD Recoma.