Preloader
Stäng sök
Stäng

Vad är mervärdet av sensorik och konsumentvetenskap?

Vad är mervärdet av sensorik och konsumentvetenskap?

Vad är mervärdet av sensorik och konsumentvetenskap?

Till anmälan ›

Vad är mervärdet av sensorik och konsumentvetenskap?

Att bygga en stark bro mellan forskning, industri och slutanvändare beror på hur vi kommunicerar våra resultat. Storytelling är en viktig del när vi kommunicerar hur sensoriska och konsumentinriktade studier gör skillnad kopplat till forskning, produktutveckling och acceptans av nya livsmedel, ett mer hållbart samhälle och kompetenshöjande aktiviteter för livsmedelsbranschen.

Syftet med workshopen är att diskutera och lyfta fram hur man gemensamt kan förmedla det mervärdet som sensorik och konsumentvetenskap tillför näringslivet och samhället.

Workshopen fokuserar främst på livsmedel, men andra tillämpningar där förståelsen av sinnena spelar en nyckelroll kommer även att beaktas. Här kan branschexperter och forskare som arbetar med sensorik och konsumentvetenskap få möjlighet att träffas och diskutera utmaningar, lärdomar och möjliga initiativ för en bättre integration mellan vetenskapliga metoder, produktutveckling  och slutanvändaren.

27
april

Datum
27 april 2021

Plats
Digitalt