Preloader
Stäng sök
Stäng

Samtal med bönder om hållbart och innovativt lantbruk

Samtal med bönder om hållbart och innovativt lantbruk

Samtal med bönder om hållbart och innovativt lantbruk

Till anmälan ›

Samtal med bönder om hållbart och innovativt lantbruk

Vad vi äter och hur vi producerar livsmedel är en av de största faktorerna som påverkar vår miljö och vårt klimat, det fastslår IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) i en rapport med speciellt fokus på
markanvändning och klimatförändringar. I ett globalt perspektiv finns mycket arbete att göra, men hur ser det ut i Sverige? Hans Ramel, ordförande LRF Skåne, inleder vårt samtal med en överblick av det pågående hållbarhetsarbetet i Sverige.

Biodiversitet, kolinlagring, öppna landskap, proteinskifte och koldioxidekvivalenter; för oss som inte är experter kan vara svårt att se den stora bilden i ett komplext system. Vi reder vi ut begreppen tillsammans med lantbrukare från Kristianstadstrakten och passar på att få böndernas perspektiv på vad hållbart och innovativt lantbruk innebär. På plats finns representanter från tre olika gårdar och samtalet modereras av Jens Almqvist, Business Designer på Krinova.

Vi bjuder på dryck & plockmat. Välkommen!

19
september

Datum
19 september 2019

Plats
Restaurang Smaca, Cardellsgatan 13 Kristianstad

Sista anmälningsdag
17 september 2019