Preloader
Stäng sök
Stäng

Hur kan hållbarhet bidra till ökad lönsamhet inom framtidens livsmedelsnäring?

Hur kan hållbarhet bidra till ökad lönsamhet inom framtidens livsmedelsnäring?

Hur kan hållbarhet bidra till ökad lönsamhet inom framtidens livsmedelsnäring?

Till anmälan ›

Hur kan hållbarhet bidra till ökad lönsamhet inom framtidens livsmedelsnäring?

Projektet PRIMÄR, som drivs av Krinova, bjuder nu in till en serie med inspirerande föreläsningar och spännande diskussioner för er primärproducenter och ni företag som vill se möjligheterna med en hållbar förändring, och som vill ta tillvara den marknadspotential som finns i framtidens livsmedelsnäring.

Flera intressanta och aktuella ämnen kommer tas upp, som exempel; hållbar omställning för ökad lönsamhet, möjligheter med ett digitaliserat lantbruk, AI och cirkulära affärsmodeller. Det blir också spännande möten mellan olika branscher med diskussioner kring de utmaningar och möjligheter som finns för primärproducenter och företag i den cirkulära värdekedjan.

Först ut i serien av föreläsare är Eva Vati, VD och grundare av VATI of Sweden. Eva inspirerar till att skapa lönsamhet genom att integrera de globala hållbarhetsmålen i verksamheten, och startar upp tankar kring hållbarhet i våra respektive verksamheter. Som deltagare får du även göra en skattning på ditt eget hållbarhetsarbete och mognadsgrad gällande hållbarhet. Tillfälle ges till diskussion innan förmiddagen avslutas med en enklare lunch.

Partner logos

11
oktober

Datum
11 oktober 2022

Plats
Krinova Science Park