Preloader
Stäng sök
Stäng

Radikal Innovation för nya mat- och dryckeskoncept

Radikal Innovation för nya mat- och dryckeskoncept

Signaturbild för Radikal Innovation för nya mat- och dryckeskoncept

Radikal Innovation för nya mat- och dryckeskoncept

Radikal Innovation för nya mat- och dryckeskoncept

Radikal innovation för nya matkoncept i Skåne är ett av Krinovas projekt på matområdet. Under hela 2015 pågick arbetet med att vidareutveckla en radikal innovationsmodell för öppen innovation av nya matkoncept.

Radikal Mat, som projektet kallas i korthet, har syftat lika mycket till att hitta nya framkomliga vägar för små och medelstora matproducenter i Skåne som att öppna arbetslivets dörrar för nya skåningar. Krinova arbetar efter principen att fler kockar ger mer soppa. Olikheter betraktas som en tillgång och ju större skillnaderna mellan projektets olika deltagare är desto snabbare kommer vi fram till resultat. Projektets internationella kompetenspool är den enskilt viktigaste komponenten i den radikala innovationsmodell som skapades under moderprojektet Radikal innovation för nya dryckeskoncept.

Med Region Skåne som finansiär har vi byggt vidare på erfarenheterna från projektet Radikala drycker och Krinovas TOY-projekt och fördjupar oss nu i Radikal Mat.

Kompetenspoolen

En viktig komponent i den radikala innovationsmodellen är den mångkulturella kompetenspoolen som består av människor med olika kulturell bakgrund och som har mat- och dryckeskunskap med sig från sina hemländer.

Med hjälp av innovationsarenan på Krinova Incubator & Science Park och ett av projekten Radikal innovation för nya mat- och dryckeskoncept har skånska företag fått chansen att både snabbare och med större innovativ höjd utveckla nya mat- och dryckeskoncept där den mångkulturella kompetenspoolen har varit ett viktigt verktyg i innovationsarbetet. Möt deltagarna vid en workshop arrangerad av projektet i november 2014.

Brunslöv Mejeri lanserade en unik Ayran baserad på vassle. Tack vare Krinovas innnovationsarena och den mångkulturella kompetenspool i projektet Radikal innovation för nya dryckeskoncept har mejeriet fått en ny produkt ur sin restprodukt vassle. Och det på rekordtid. Från första idémötet till lanserad produkt tog det bara drygt två månader.