Preloader
Stäng sök
Stäng

Offentlig innovation

Offentlig innovation

Signaturbild för Offentlig innovation illustration

Offentlig innovation

Offentlig innovation

Offentlig innovation skapar nya lösningar för framtidens samhälle. Högskolan Kristianstad och Krinova har lång erfarenhet av forskning och arbete med offentlig sektor. Behovet av att definiera utmaningar och stödja innovationsutveckling inom hälsa, vård och omsorg är stort och prioriterat. Potentialen för nya tjänster och produkter både nationellt och internationellt är också stor. Det räcker idag inte att bara jobba med förbättringar inom vård och omsorg. Det behövs nyorientering och nya tankar från andra områden och flera branscher, liksom ny kunskap och risktagande för att något nytt ska utvecklas.

Inom ramen för Öppen Innovation – samverkan arbetar Krinova med en inkubationsmodul för offentliga innovationer mellan forskning, näringsliv och offentliga organisationer.

Tillsammans med Högskolan KristianstadMalmö Högskola och Copenhagen Business School utvecklar Krinova sedan 2013 en ny inkubatorkomponent där vi genom tio så kallade pilot-IBO:s (Innovation arena Business Objects) utvecklar kompetenser och kapacitet för att utveckla stödet för offentlig innovation.