Preloader
Stäng sök
Stäng

NILLA – Nationellt Innovationsstödsystem Likvärdigt och Lättillgängligt för Alla

NILLA – Nationellt Innovationsstödsystem Likvärdigt och Lättillgängligt för Alla

NILLA – Nationellt Innovationsstödsystem Likvärdigt och Lättillgängligt för Alla

NILLA – Nationellt Innovationsstödsystem Likvärdigt och Lättillgängligt för Alla

Det nationella projektet NILLA syftar till att utveckla en modell som ökar tillgängligheten och optimerar innovationsstödet för företag. Projektet fokuserar på livsmedelssystemet, men samarbetsmodellen är även tänkt att kunna anpassas för andra branscher. Livsmedelssystemet är särskilt lämpligt som arena för denna nya, uppdaterade samarbetsmodell, eftersom livsmedelssystemet inom många områden inte är lika etablerat som andra värdekedjor. 

Målet med projektet är att skapa en grundmodell för sektors- och regionsöverskridande samarbete, vilket ska öka företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Ett övergripande mål är att utveckla en gräns- och sektorsöverskridande samverkansmodell för ett nationellt, likvärdigt och lättillgängligt innovationsstödsystem. Detta ska underlätta för företag att hitta rätt aktörer inom stödsystemet genom ett gränssnitt anpassat till olika målgrupper och behov, samt ge dem tillgång till den främsta kompetensen och den mest moderna infrastrukturen.