Preloader
Stäng sök
Stäng

Mer digitaliserade landsbygdsföretag. Vägen dit…

Mer digitaliserade landsbygdsföretag. Vägen dit…

Mer digitaliserade landsbygdsföretag. Vägen dit…

Mer digitaliserade landsbygdsföretag. Vägen dit…

Projektets ska öka samverkan hos företagsfrämjande aktörer för att bättre förstå hur de kan hjälpa mikro- och småföretag på landsbygden att möta de behov och utmaningar de har med att ta till sig digitaliseringens möjligheter.

Det långsiktiga målet med projektet är att öka digital mognad, hos svenska mikro- och småföretag på landsbygden, för att bidra till en ökad produktion med god ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.