Preloader
Stäng sök
Stäng

DIDEC – Digital Innovation for Dementia Care

DIDEC – Digital Innovation for Dementia Care

Signaturbild för DIDEC – Digital innovation inom Demensvård

DIDEC – Digital Innovation for Dementia Care

DIDEC – Digital Innovation for Dementia Care

Krinova är en av parterna i projektet DIDEC (Digital Innovation for Dementia Care), ett projekt som drivs av Perstorp kommun. Syftet med DIDEC är att genom förbättrad metodik för samskapande och utmaningsdriven innovation inom demensvården, öka innovationskraften, konkurrenskraften och tillväxten inom Life Science SME:s (små och medelstora företag) inriktade mot tekniklösningar för demensvård.

Ett demensboende, Österbo i Perstorp kommun, kommer att fungera som testbädd. Hit kommer aktörer från hela FoU-kedjan att bjudas in till att idé-och behovsgenerera samt samskapa personcentrerade produkter utifrån demensvårdens befintliga utmaningar.

Projektmålet är att utveckla en verksamhetsmodell för testbädd DIDEC som omfattar metodik för förbättrat samskapande kring välfärdsteknik inom demensvård.

I projektet samarbetar Perstorp kommun med Medeon Science Park, Krinova Incubator & Science Park, Blue Science Park, Högskolan Kristianstad, Kunskapscentrum Demenssjukdomar (Region Skåne), Kommunförbundet Skåne och Perstorp demensförening. Det kommer även att vara erfarenhetsutbyten med ERUF-projektet Stockholm Digital Care, Västerås och eventuellt Odense Kommun (Danmark).