Preloader
Stäng sök
Stäng

Craft Go – företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

Craft Go – företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

Signaturbild för Craft Go – företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

Craft Go – företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

Craft Go – företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

Craft Go är ett projekt vars syfte är att öka antalet sysselsättningar i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag som verkar inom traditionshantverk och formgivning, samt att skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag i samma sektor. Fokus ligger på hantverkssektorn då det finns en tydligt uppåtgående trend hos allmänhet, företag och andra näringar, att i allt större omfattning efterfråga och konsumera mer hållbara upplevelser och produkter av hög kvalitet med kulturhistorisk och lokal förankring.

Därför är projektets övergripande mål att öka hantverkarnas kunskaper när det kommer till företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring vilket möjliggörs i 3 delmål:

1. Företagsutveckling och innovation: Med partners som Krinova, Development Centre UMT och Norges Vel finns spetskompetens på näringsliv, affärsutveckling och innovation.

2. Produktutveckling genom kulturarv och tradition: Med museernas samlingar kan hantverkare utveckla produkter och varumärken genom att koppla företaget till kulturhistoria och traditionellt hantverk.

3. Metodutveckling för effektiv och strukturerad företagsutveckling inom KKN-sektorn: Genom att tillämpa och vidareutveckla det tidigare konceptet Economuseé Artisans at Work ® tillsammans med processen CraftGrowth från förprojektet, hjälper Craft Go hantverkare att blir attraktiva och hållbara besöksmål och starka företag.