Preloader
Stäng sök
Stäng
Signaturbild för Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Det finns en enorm outnyttjad potential till ökad hållbarhet i vårt nuvarande livsmedelsystem – linjära flöden där värdefulla resurser och synergier idag går förlorade kan istället modifieras och recirkuleras. 

Det behövs nytänkande och samarbete över traditionella aktörsgränser för att livsmedelsnäringen ska ligga i framkant. Genom att öka kunskapen, stärka kapaciteten och forma nya samarbeten mellan aktörer och näringsliv i Skåne stöttar hubben omställningen till ett mer cirkulärt hållbart livsmedelssystem.

Projektperiod
20230101 - 20251231

Projektägare
IUC Syd

Projektpartners: Livsmedelsakademin • Packbridge • Krinova Incubator & Science Park • Region Skåne • Lunds Universitet • Högskolan i Kristianstad • SLU • Bjuvs kommun • Hörby kommun • Simrishamns kommun • Eslövs kommun • Malmö stad

Finansiärer