Preloader
Stäng sök
Stäng

Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Signaturbild för Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Det finns en enorm outnyttjad potential till ökad hållbarhet i vårt nuvarande livsmedelsystem – linjära flöden där värdefulla resurser och synergier idag går förlorade kan istället modifieras och recirkuleras. 

Det behövs nytänkande och samarbete över traditionella aktörsgränser för att livsmedelsnäringen ska ligga i framkant. Genom att öka kunskapen, stärka kapaciteten och forma nya samarbeten mellan aktörer och näringsliv i Skåne stöttar hubben omställningen till ett mer cirkulärt hållbart livsmedelssystem.

Projektperiod
20230101 - 20251231

Projektägare
IUC Syd

Projektpartners: Livsmedelsakademin • Packbridge • Krinova Incubator & Science Park • Region Skåne • Lunds Universitet • Högskolan i Kristianstad • SLU • Bjuvs kommun • Hörby kommun • Simrishamns kommun • Eslövs kommun • Malmö stad

Finansiärer