Preloader
Stäng sök
Stäng

BASCIL – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services

BASCIL – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services

BASCIL – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services

BASCIL – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services

Bascil logo

Små livsmedelsproducenter på landsbygden har påverkats starkt av pandemin, stigande energipriser och ökade produktionskostnader. Detta har en stor påverkan på den lokala livsmedelssektorns motståndskraft.

I projektet BASCIL kommer 15 partners i 8 länder att arbeta med lösningar för att små, lokala livsmedelsproducenter ska kunna diversifiera sin verksamhet. Genom att integrera konventionell småskalig livsmedelsproduktion med kulinariska turismtjänster är det möjligt att nå slutkunder direkt och få ett högre värde för sina produkter med den kortaste värdekedjan.

Över hela Europa är landsbygden i Östersjö-regionen för närvarande ganska okänd som en kulinarisk turistdestination. Aktivt engagemang av livsmedelsproducenter i kulinarisk turism är utmärkande möjligheter för att göra regionen mer synlig och attraktiv för besökare.

Projekt Bascil medfinansieras av Interreg Baltic Sea Region.

Total projektbudget (8 länder, 15 partners) är EUR 3,348,779.95, stödet från the European Regional Development Fund (ERDF) är EUR 2 389 394,52 och från Norwegian funding EUR 181 018,40.

Projektperiod
20230101 - 20251231

Projektägare
Krinova Incubator & Science Park

Partners:
Estonian Chamber of Agriculture and Commerce • Association of Rural Tourism Mecklenburg-West Pomerania e.V. • Association of Klaipeda Region • Pomorskie Tourist Board • Lithuanian Centre for Social Sciences • Lithuanian Countryside Tourism Association • Foundation ”Polish Nature” • HANEN – Norwegian Tourism and Local food association • Latvian country tourism association • NGO ”Farmers Parliament” • Estonian Rural Tourism Organization • Pomerania Development Agency • South-Eastern Finland University of Applied Sciences • Lomalaidun ry

Finansiärer