Preloader
Close search
Close

Vinlandet Sverige (sv)

Vinlandet Sverige (sv)

Vinlandet Sverige (sv)

Vinlandet Sverige (sv)

Klimatet och det ökade intresset från både odlare och marknad innebär en stor potential. Därför initierade Krinova 2011 projektet Vinlandet Sverige, för att skapa ett koncept för hur vinbranschen kan utvecklas och etableras. Projektet omfattar inte bara traditionellt vin utan alla fermenterade drycker baserade på frukt och bär.

År 2012 påbörjades arbetet för att tillsammans med bland andra frukt- och bärförädlare, vinodlare, distributörer, forskare, företagsutvecklare och investerare ta fram en utvecklingsplan för branschen som bland annat ska ge svar på frågorna: Hur påverkar jordmån och klimat smak och kvalitet på vinet? Hur ska produktionen kvalitetssäkras? Och hur ska branschens produkter och upplevelser marknadsföras? Med utvecklingsplanen som grund är målet att sätta Sverige som vinland på kartan.

Financiers