Preloader
Close search
Close

Bröd- och ciderutbildning (sv)

Bröd- och ciderutbildning (sv)

Bröd- och ciderutbildning (sv)

Bröd- och ciderutbildning (sv)

Konsten att baka med surdeg har fått en renässans, liksom användningen av lokalt odlade gamla nordiska spannmålssorter. Äpplemust och cider har på nytt blivit mycket efterfrågade drycker. I takt med att intresset för hantverksmässigt framställd mat och dryck, gärna med historia och geografisk identitet vuxit sig starkare har också behovet av kunskap ökat.

Hösten 2012 startade Krinova Incubator & Science Park två efterfrågade kurser – ”Bakteknik med gamla lokala spannmålssorter” och ”Äpple, must och cider”. Det var två omfattande kurser som dök på djupet inom sina respektive områden.  De 35 deltagarna representerade företagare i hela produktionskedjan vilket även det gav värdefulla erfarenhetsutbyten och samtal kring kvalitetsfrågor och produktutveckling. Ett resultat av ciderutbildningen blev bildandet av Svenska ciderfrämjandet som kursdeltagarna tog initiativet till. Svenska ciderfrämjandet bli en motor till fortsatt samverkan och utveckling.

Nybakta bröd

Utbildning: Bakteknik med gamla, lokala spannmålssorter

Utbildningen omfattade 12 studiedagar fördelade på åtta träffar inklusive studiebesök. Utbildningen omfattade bl. a följande teman: vilka gamla spannmålssorter finns och vilka egenskaper har de (odling, malning, bakteknik, sensorik), från säd till mjöl, kross och gryn, från mjöl till bröd, från producent till konsument, lagstiftning och certifiering, miljö och folkhälsa.

Utbildning: Äpple, must och cider

Utbildningen pågick under nio månader med nio kursdagar och däremellan självstudier. Utbildningen omfattade bl. a följande teman: ekologisk odling av gamla fruktsorter, från frukt till cider och andra produkter, smakens betydelse, från producent till konsument, lagar och förordningar, studieresa till England.

Financiers