Preloader
Close search
Close

Aktivt Åldrande (sv)

Aktivt Åldrande (sv)

Aktivt Åldrande (sv)

Aktivt Åldrande (sv)

Ett treårigt projekt startades i januari 2014 för att finna nya vägar för måltider och måltidsdistribution för äldre. Målet är att upprätthålla livskvalitet och autonomi genom individuella och personligt anpassade måltidslösningar som passar äldre personers krav och behov. Bra mat, god mat och mat i rättan tid!

Bakgrunden till projektet är att vi blir alltfler äldre i befolkningen. Gruppen äldre är stor och heterogen, den omfattar allt från nyblivna pensionärer till mycket gamla personer. Oberoende av ålder är de individuella variationerna stora. Det är av stor vikt att beakta den heterogenitet som präglar gruppen och se den äldre delen av befolkningen som bestående av många olika undergrupper med differentierade krav, önskemål och behov.

En äldre dam som hackar grönsaker

Individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre

Energi- och näringsbehov varierar med hälsostatus och över livet, liksom varierande preferenser för olika livsmedel. Med sjukdom och/eller stigande ålder minskar aptiten oftast mer än vad behovet av energi och näringsämnen gör. Detta i kombination med försämrad smak, syn, samt, tugg- och sväljförmåga ställer helt andra krav på hälsosamma livsmedel för äldre jämfört med den yngre och medelålders befolkningen. Mat, måltid och ätande fyller inte enbart ett medicinskt behov av näring och energi, utan också många andra behov i livet såsom glädje, njutning och gemenskap. Många, speciellt bland de äldsta, har svårt att täcka sitt basala behov av näring och energi.  Här är kunskap och helhetssyn av största vikt.

Projektet ämnar att bidra till ett hållbart samhälle och en god tillvaro för den åldrande delen av befolkningen. Det görs genom att möta de äldres behov genom en sammanhållen värdekedja där man, oberoende av fysiska förutsättningar, på enkelt sätt skapar valfrihet i mat- och måltidssituationer, både vad gäller måltidens innehåll och tidpunkt för måltiden i fråga.  Kedjan går hela vägen från val av måltid till omhändertagande av avfall efter måltid.

Mål och vision bygger på WHOs ambitioner beträffande lokala, nationella och globala strategier för att möta den alltmer åldrande befolkningen med fokus på hälsa, säkerhet och tillgänglighet! Och EUs satsning för ”More years, Better lives”.

Projektet innebär nya och innovativa affärslösningar och en ökad flexibilitet som kan skapa interaktion mellan näringsliv och offentlig sektor. En säkerställd distributionskedja möjliggör god kvalitet på den mat som distribueras. Sammantaget borgar detta för hållbara och långsiktiga lösningar av hög kvalitet

Med goda och hälsoriktiga produkter främjas hälsan. Projektet innebär ökade möjligheter för äldre att trots funktionsnedsättning bo kvar i det egna hemmet och leva ett självständigt liv baserat på egna beslut och därmed kontroll över mat och måltider, så att dessa blir individuella och personligt anpassade. Detta sparar samhälleliga resurser och främjar både god livskvalitet och autonomi.

Samarbetspartners och finansiärer:
Projektet drivs av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP i samverkan med Findus, ICA, Medirest, Thermoking, BillerudKorsnäs, PRO, Innventia, SIK, Högskolan Kristianstad, Sensinet, Krinova, Nine och Kommunförbundet Skåne. Finansiär är Tvärlivsprogrammet.